O ambulancii

Ambulancia pneumológie a ftizeológie Námestovo a Trstená

Klientela našej ambulancie sa začala vytvárať za môjho pôsobenia v NsP Trstená, kde som pracoval od r.1992. V ambulancii pneumológie som pracoval popri svojej funkcii zástupcu primára oddelenia TaRCH Trstená od r. 1997. Od r. 2002 som sa začal venovať ambulantnej práci naplno. Zároveň som vykonával konziliárne služby pre NsP Trstená a bronchoskopické vyšetrenia. V septembri roku 2005 bola naša ambulancia  odštátnená a začal som poskytovať zdravotnú starostlivosť ako SZČO v ambulancii v Trstenej v areáli NsP na prízemí pavilónu oddelenia TaRCH. Klientela našej ambulancie bola predovšetkým z okresu Tvrdošín. Postupne však narastal počet pacientov z okresu Námestovo a Dolný Kubín. Vzhľadom k výraznému nárastu počtu pacientov z okresu Námestovo a s cieľom priblížiť sa k pacientovi sme v r. 2007 otvorili pobočku v našej ambulancie v Námestove v priestoroch budovy starej polikliniky. V roku 2007 sme zmenili právnu formu na s.r.o. Našim zriaďovateľom je DAMIZA, s.r.o. a pracujeme pod názvom Ambulancia pneumológie a ftizeológie – DAMIZA, s.r.o. Koncom roka 2008 sme zlepšili naše diagnostické možnosti a ako v poradí tretia súkromná pneumologická ambulancia   na Slovensku sme začali vykonávať komplexné funkčné vyšetrenia pľúc včítane bodypletyzmografického vyšetrenia a vyšetrenia difúznej kapacity pľúc.  Pre nárast počtu pacientov v Námestove, z čoho vyplývali dlhé čakacie termíny, sme od roku 2009 zvýšili počet ordinačných dní v Námestove z jedného na dva. Naša ambulancia sa zapojilo v tomto období do mnohých celoslovenských výskumných ale aj edukačných projektov.

Ďalším zlomovým rokom bol pre našu ambulanciu rok 2011. Po zrušení pľúcneho oddelenia v nemocnici v Trstenej sme dostali mesačnú výpoveď z priestorov našej ambulancie v areáli HNsP Trstená. HNsP Trstená navyše rozšírila svoj úväzok z 0,1 na 1,1 lekárskeho miesta, čím došlo k ohrozeniu existencie našej ambulancie. Z tohoto dôvodu sme presunuli naše aktivity do okresu Námestovo a septembri 2011 sme rozšírili ordinačné dni na 3 dni v týždni a v roku 2012 na 4 dni v týždni.

Od 01.01.2018 po presťahovaní sa ambulancie do novej polikliniky v Námestove sme prevádzku v Trstenej z ekonomických dôvodov ukončili.